SU VE ÇEVRE

SU VE ÇEVRE

EMAY su & çevre projelerinde aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında hizmet sunmaktadır :

EMAY bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ile projelerin ömür döngüsü içinde yer alan çevre etüdlerinden tasarıma, ihale süreci hizmetlerinden proje yönetimi, inşaat ve saha kontrolluğu ve yönetimi ile işletmeye alma hizmetlerine kadar her türlü konuda faaliyet göstermektedir.

EMAY üstlendiği projelerinde

 • ekonomik / maliyet-etkin,
 • modern,
 • emniyetli,
 • estetik,
 • çevreye duyarlı,
 • sürdürülebilir,
 • son kullanıcıları düşünen yaratıcı ve etkin

çözümler üreterek en yüksek kalitede, zamanında ve bütçesinde gerçekleştirdiği hizmetleri ile işveren ve müşterileri memnuniyetini en ön planda tutmaktadır.

MEKANSAL PLANLAMA KENTSEL GELİŞİM

MEKANSAL PLANLAMA KENTSEL GELİŞİM

EMAY aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında mekansal planlama ve kentsel gelişim projelerinin planlaması, tasarımı ve proje uygulama hizmetleri konusunda hizmet sunmak ve bu alandaki referans projelerini artırmak amacındadır :

 • Mekan ve Arazi Kullanımı Planlaması
 • Mimarlık ve Şehir Planlaması
 • Peyzaj ve Çevre Düzenleme

EMAY bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile mekansal planlama ve kentsel gelişim projelerinin ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hizmeti sunmaktadır :

 

ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ

 ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ

EMAY aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında atık yönetim sistemlerinin planlaması, tasarımı ve proje uygulama hizmetleri konusunda hizmet sunmak ve Su ve Çevre ana faaliyet alanındaki referans projeleri arasına bu alt faaliyet alanındaki projeleri de eklemek amacındadır :

 • Atık Yönetimi
 • Atık Depolama, Yoketme ve Arıtma Sistemleri

 • Atıktan Enerji ve Kaynak Geri Kazanımı

EMAY bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile atık yönetim sistemleri projelerinin ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hizmeti sunmaktadır :

 

ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON SİSTEMLERİ

 ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON SİSTEMLERİ

EMAY aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında çevre koruma ve restorasyon sistemlerinin planlaması, tasarımı ve proje uygulama hizmetleri konusunda hizmet sunmak ve Su ve Çevre ana faaliyet alanındaki referans projeleri arasına bu alt faaliyet alanındaki projeleri de eklemek amacındadır :

 • Çevre Koruma
 • Çevre Restorasyon
 • Kirlenmiş Zemin ve Yeraltı Suyu

EMAY bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile çevre koruma ve restorasyon sistemleri projelerinin ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hizmeti sunmaktadır :

 

SU TEMİNİ, DEPOLAMA, DAĞITIM VE ARITMA SİSTEMLERİ

 SU TEMİNİ, DEPOLAMA, DAĞITIM VE ARITMA SİSTEMLERİ

EMAY aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında su temini, depolama, dağıtım ve arıtma sistemlerinin planlaması, tasarımı ve proje uygulama hizmetleri konusunda hizmet sunmak ve Su ve Çevre ana faaliyet alanındaki referans projeleri arasına bu alt faaliyet alanındaki projeleri de eklemek amacındadır :

 • Su Temini ve Arıtma Sistemleri
 • Su Dağıtım Sistemleri
 • Su Depolama Sistemleri
 • Yeraltı Suyu Yönetimi

EMAY bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile su temini, depolama, dağıtım ve arıtma sistemleri projelerinin ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hizmeti sunmaktadır :

 

ATIKSU YOK ETME VE ARITMA SİSTEMLERİ

ATIKSU YOK ETME VE ARITMA SİSTEMLERİ

EMAY bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile su temini, depolama, dağıtım ve arıtma sistemleri projelerinin ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hizmeti sunmaktadır :

 

HİDROLİK YAPILAR

HİDROLİK YAPILAR

EMAY aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında hidrolik yapıların planlaması, tasarımı ve proje uygulama hizmetleri konusunda hizmet sunmak ve bu alandaki referans projelerini artırmak amacındadır :

 • Barajlar, Rezervuarlar, Bentler
  • Dolgu Barajlar (Toprak Dolgu, Kaya Dolgu, vb.)

  • Beton Ağırlık Barajları
  • Kemer Barajlar
  • Payandalı Barajlar
 • Taşkın Koruma Yapıları
 • Akarsu Düzenleme
 • Kanallar ve Menfezler

EMAY bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile hidrolik yapı projelerinin ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hizmeti sunmaktadır :