MİMARLIK / MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

MİMARLIK / MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

EMAY bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile aşağıda sıralanan mimarlık ve mühendislik dallarında hem proje planlama ve hazırlama , hem de proje uygulama dönemlerinde ulaştırma, binalar, su, çevre ve enerji faaliyet alanlarında her türlü hizmeti sunmaktadır :

 • Mimarlık
 • Kentsel ve Kırsal Planlama
 • İnşaat Mühendisliği
 • Maden Mühendisliği
 • Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği
 • Geomatik Mühendisliği
  • Ölçme ve Haritalama
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Bilgisayar Destekli Görselleme ve Tasarım  

 • Çevre Mühendisliği
 • Elektrik ve Mekanik Mühendisliği
 • Bağımsız Kontrol Mühendisliği / Tasarım Kontrolu - Doğrulama (bkz. Tasarım ve Arayüz Yönetimi)

Yukarıda sıralanan farklı disiplinlerdeki uzmanlarımız büyük boyutlu projelerde entegre mimarlık / mühendislik hizmeti sunacak şekilde ortak bir çalışma platformu oluşturmakta ve tecrübelerini birlikte projelere yansıtmaktadır.

Geoteknik, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği kapsamında sunduğumuz detaylı hizmetler aşağıdaki alanları kapsamaktadır :

 • Saha Araştırmaları ve Etütleri (Tetkik - Değerlendirme)

  • Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar / Etütler

  • Geoteknik Araştırmalar / Sondaj - Araştırma Çukuru

  • Laboratuvar Testleri
  • Deformasyon Ölçümleri / İzlenmesi
  • İnşaat Malzemelerinin Sınıflandırılması ve Yerlerinin Belirlenmesi

  • Ariyet ve Taş Ocakları Yerlerinin Belirlenmesi
 • Yol Üstyapısı Analizi, Tasarımı ve Testleri
 • Zemin ve Kaya Mekaniği
 • Yüzeysel ve Derin Temel Mühendisliği / Zemin - Yapı Etkileşimi

 • Zemin Islahı ve İyileştirmesi
 • Toprakarme Uygulamaları
 • Heyelan ve Kısa / Uzun-Vadeli Stabilite Etütleri ve Önlemleri

 • Kazı destekleme ve Şev Stabilizasyonu
  • Püskürtme Beton
  • Kazık
  • Ankraj
  • Diyafram Duvar
  • Palplanş
  • Zemin Çivisi