DURUM TESPİTİ (DUE DILLIGENCE), TETKİKİ, ANALİZİ, VE DEĞERLENDİRİLMESİ

EMAY, işveren ve müşterilerinin

 • yeni,
 • yenileme,
 • genişletme,
 • güçlendirme,
 • bakım / onarım

ve benzeri projelerinin ömür döngüsü içinde (proje planlama, hazırlama, uygulama veya işletme aşamaları) karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri durumların / problemlerin tespiti, tetkiki, analizi ve değerlendirmesi konularında çalışmalar yürüterek önerilen çözümlerle ilgili uzman görüşü sunmaktadır.

Yürütülen bu çalışmalar, Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri ile ilgili tüm teknik disiplinlerin yanı sıra Çevresel Etki Değerlendirme, Finansal ve Ekonomik Hizmetler ve Proje Uygulama Hizmetleri ile, projelerde karşılaşılan idari veya hukuki ihtilaf ve anlaşmazlıkların (tarafların hak talepleri, vb.) çözümünü kısmen veya tamamen kapsayabilmektedir.

EMAY kaşılaşılan / karşılaşılabilecek durumlar / problemler için

 • ekonomik / maliyet-etkin,
 • modern (state-of-the-art),
 • emniyetli,
 • estetik,
 • çevreye duyarlı,
 • sürdürülebilir,
 • son kullanıcıları düşünen yaratıcı (innovative) ve etkin,

çözümler üretmektedir.