ULAŞIM VE TRAFİK PLANLAMA VE TASARIMI

EMAY ulaşım sistemlerinin kapasite, işletme ve güvenlik konularında mevcut veya gelecekteki sorunlarına ekonomik, emniyetli, etkin ve uzun vadeli sürdürülebilir çözümler bulunması amacıyla uzmanlık sahibi çalışanları, danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile kamu ve özel sektöre aşağıda sıralanan hizmetleri sunmaktadır :

 • Ulaşım ve Trafik Verilerinin Toplanması (trafik sayımları dahil)

 • Ulaşım Modellemesi ve Planlaması

 • Trafik Akışı (İşletme) Simülasyonu ve Optimizasyonu

 • Talep Tahminleri ve Trafik Analizi / Doğrulaması

 • Çok Modlu Ulaşım Etüdleri

 • Entegre Ulaşım Master Planları ve Fizibilite Etüdleri

 • Koridor ve Güzergah Seçimi

 • Tasarım Hizmetleri

 • Trafik Yaratım / Çekim Oranı Yüksek Tesislerin (Alışveriş Merkezi, Stadyum, Otopark, vb.) Kapasite ve İşletme Analizi, Planlaması ve Tasarımı

 • Trafik Yönetimi Planlaması ve Tasarımı

 • Trafik Güvenlik Etüdleri

Ulaşım ve trafik planlama ve tasarımı hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında

 • ulaşım modelleme ve planlama yazılımları olan VISUM, TransCAD, TRANPLAN, Transport, EMME,

 • trafik simülasyon yazılımı olan VISSIM, CORSIM,

 • trafik hareketleri analiz yazılımı olan HCS,

 • karayolu teknik ve ekonomik analiz yazılımı olan HDM-4

gibi günümüzün en son teknoloji ürünü yazılımları kullanılmaktadır.