MEKANSAL PLANLAMA KENTSEL GELİŞİM

EMAY aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında mekansal planlama ve kentsel gelişim projelerinin planlaması, tasarımı ve proje uygulama hizmetleri konusunda hizmet sunmak ve bu alandaki referans projelerini artırmak amacındadır :

  • Mekan ve Arazi Kullanımı Planlaması
  • Mimarlık ve Şehir Planlaması
  • Peyzaj ve Çevre Düzenleme

EMAY bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile mekansal planlama ve kentsel gelişim projelerinin ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hizmeti sunmaktadır :