MASTER PLANLAR VE FİZİBİLİTE ETÜDLERİ

EMAY, işveren ve müşterilerinin kamu veya özel yatırımlarının planlanması aşamasında sosyal, ekonomik, mali, çevresel ve teknik verileri entegre bir şekilde dikkate alarak ve fırsatlar ile riskleri analiz ederek; işveren ve müşterilerinin karar alma sürecine temel teşkil edecek, mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılabileceği en uygun  çözümlerin belirlenmesini sağlamaktadır.

Master plan ve fizibilite etüdü hizmetlerimiz aşağıda listelenen alt hizmet alanlarını kapsamaktadır :

 • İşveren ve Müşteriler ile İhtiyaçların Belirlenmesi
 • Pazar Araştırması ve Analizi
 • Kapasite ve Yer Seçimi
 • Kaynak Araştırması
 • Arazi ve Altyapı (yol, su, elektrik, vb) Etüdü

 • Teknoloji Seçimi
 • Uygulama Planlaması ve Programı
 • Teknik Değerlendirme
 • Talep Analizi
 • Yatırım ve İşletme Dönemi Gelir ve Gider Analizi

 • Sosyo-Ekonomik Analiz ve Değerlendirme
 • Fayda - Maliyet Analizi
 • Finansal Planlama, Analiz ve Değerlendirme
 • Duyarlılık Analizi

Uzmanlarımız, danışmanlarımız / ortaklarımız / alt yüklenicilerimiz ile birlikte özellikle ulaştırma faaliyet alanında yoğunlaşan master plan ve fizibilite etüdü hizmetlerini çağdaş yöntemleri ve en güncel / gelişmiş yazılımları kullanarak yürütmektedir.

Çalışmalarımızda, yerel veya ulusal şartnamelerde veya Avrupa Birliği’nin yatırım projeleri fayda-maliyet analizi kılavuzunda belirtilen yöntemler kullanılmaktadır.