ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ

EMAY aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında atık yönetim sistemlerinin planlaması, tasarımı ve proje uygulama hizmetleri konusunda hizmet sunmak ve Su ve Çevre ana faaliyet alanındaki referans projeleri arasına bu alt faaliyet alanındaki projeleri de eklemek amacındadır :

  • Atık Yönetimi
  • Atık Depolama, Yoketme ve Arıtma Sistemleri

  • Atıktan Enerji ve Kaynak Geri Kazanımı

EMAY bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile atık yönetim sistemleri projelerinin ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hizmeti sunmaktadır :