BİNALAR

BİNALAR

EMAY, binaların planlaması, tasarımı ve özellikle proje uygulama hizmetleri konusunda geniş bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir. EMAY, binalar kapsamında aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında hizmet sunmaktadır :

 • Konut
 • Ticari
 • Spor / Eğlence
 • Eğitim
 • Sağlık
 • Kamu
 • Endüstri
 • Ulaştırma

EMAY, bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile bina projelerinin ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hizmeti sunmaktadır :

EMAY, üstlendiği projelerinde;

 • ekonomik / maliyet-etkin,
 • modern,
 • emniyetli,
 • estetik,
 • çevreye duyarlı,
 • sürdürülebilir,
 • son kullanıcıları düşünen yaratıcı ve etkin

çözümler üreterek en yüksek kalitede, zamanında ve bütçesinde gerçekleştirdiği hizmetleri ile işveren ve müşterileri memnuniyetini en ön planda tutmaktadır.