SU TEMİNİ, DEPOLAMA, DAĞITIM VE ARITMA SİSTEMLERİ

EMAY aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında su temini, depolama, dağıtım ve arıtma sistemlerinin planlaması, tasarımı ve proje uygulama hizmetleri konusunda hizmet sunmak ve Su ve Çevre ana faaliyet alanındaki referans projeleri arasına bu alt faaliyet alanındaki projeleri de eklemek amacındadır :

  • Su Temini ve Arıtma Sistemleri
  • Su Dağıtım Sistemleri
  • Su Depolama Sistemleri
  • Yeraltı Suyu Yönetimi

EMAY bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile su temini, depolama, dağıtım ve arıtma sistemleri projelerinin ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hizmeti sunmaktadır :