ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON SİSTEMLERİ

EMAY aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında çevre koruma ve restorasyon sistemlerinin planlaması, tasarımı ve proje uygulama hizmetleri konusunda hizmet sunmak ve Su ve Çevre ana faaliyet alanındaki referans projeleri arasına bu alt faaliyet alanındaki projeleri de eklemek amacındadır :

  • Çevre Koruma
  • Çevre Restorasyon
  • Kirlenmiş Zemin ve Yeraltı Suyu

EMAY bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile çevre koruma ve restorasyon sistemleri projelerinin ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hizmeti sunmaktadır :