FİNANSAL VE EKONOMİK HİZMETLER

EMAY, halen yürütmekte olduğu ve diğer hizmet başlıkları altında belirtilen

 • Yatırım ve İşletme Dönemi Gelir ve Gider Analizi

 • Ekonomik Analiz ve Değerlendirme
 • Fayda - Maliyet Analizi
 • Finansal Planlama, Analiz ve Değerlendirme
 • Metraj ve Keşif Hazırlanması
 • Bütçe ve Nakit Akış Programı Hazırlanması ve Takibi
 • Maliyet Yönetimi / Maliyet Kontrol

gibi finansal ve ekonomik konularla ilgili hizmetlere ilaveten günümüzde dünyada daha fazla uygulama alanı bulmaya başlayan ve hızla yaygınlaşmakta olan alternatif satınalma / finansman modelleri ve özellikle kamu-özel işbirliği konusunda,

 • modellerin projelere uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve en uygun modelin seçilmesi,
 • finansal modellerin geliştirilmesi ve proje finansmanı konusunda danışmanlık hizmeti sunulması,

 • taraflar arasındaki ilişkilerin, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,
 • modellerin hayata geçirilmesi sürecinde ve ömür döngüsü içinde yürütülecek prosedürlerin ana hatlarıyla belirlenmesi,

 • risklerin tanımlanması, analizi, değerlendirilmesi, önlenmesi ve yönetimi hususlarında danışmanlık hizmeti sunulması,

 • sözleşmelerin geliştirilmesi aşamasında uzman görüşü sağlanması,
 • ihale ve sözleşme müzakereleri sürecinde danışmanlık desteği verilmesi

hususlarında uzmanlığını arttırmakta ve

 • tasarımın yapılması, gözden geçirilmesi / doğrulanması ve optimizasyonu,
 • inşaat ve işletme / bakım aşamaları ile ilgili teknik konularda destek sağlanması

ve teknik konulardaki diğer uzmanlıkları ile birleştirerek hem kamuya, hem de özel sektöre ve finans kuruluşlarına tüm boyutlarıyla “anahtar teslim” müşavirlik hizmeti sunabilmektedir.

 

EMAY, yukarıda açıklanan hizmetleri Proje Planlama ve Uygulama Hizmetleri kapsamındaki diğer hizmetler ile birlikte bir paket halinde yürütebilmekte ve böylelikle işveren ve müşterilerinin “anahtar teslim” çözüm ortağı olabilmektedir.