ENERJİ VE BORU HATLARI

ENERJİ VE BORU HATLARI

EMAY, enerji sektörü projelerine de ilgi duymakta olup, yakın gelecekte bu sektörde de projelere imza atmayı ve aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında hizmet sunmayı hedeflemektedir.

 • Petrol ve Gaz
  • Petrol ve Gaz Depolama Tesisleri
  • Petrol ve Gaz İletim ve Dağıtım Sistemleri (Boru Hatları, vb.)

  • Kara ve Deniz Tesisleri
 • Elektrik ve Isı
  • Kamusal Alanlar için Güç ve Isı Temini
  • Endüstriyel Güç ve Isı Temini
  • Nükleer Enerji
  • Elektrik İletim ve Dağıtım Sistemleri
 • Yenilenebilir Enerji
  • Rüzgar Enerjisi
  • Güneş Enerjisi
  • Jeotermal Enerji
  • Bio-Enerji

EMAY, bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile projelerin ömür döngüsü içinde yer alan çevre etüdlerinden tasarıma, ihale süreci hizmetlerinden proje yönetimi, inşaat ve saha kontrolluğu ve yönetimi ile işletmeye alma hizmetlerine kadar her türlü konuda faaliyet göstermektedir.

EMAY, üstlendiği projelerinde

 • ekonomik / maliyet-etkin,
 • modern,
 • emniyetli,
 • estetik,
 • çevreye duyarlı,
 • sürdürülebilir,
 • son kullanıcıları düşünen yaratıcı ve etkin

çözümler üreterek en yüksek kalitede, zamanında ve bütçesinde gerçekleştirdiği hizmetleri ile işveren ve müşterileri memnuniyetini en ön planda tutmaktadır.