ULAŞTIRMA

ULAŞTIRMA

EMAY, ana uzmanlık konusu olan ulaştırma projelerinde aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında hizmet sunmaktadır .

EMAY, bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ile projelerin ömür döngüsü içinde yer alan fizibilite etüdünden ulaşım ve trafik planlamasına, tasarımdan ihale süreci hizmetlerine, proje yönetiminden inşaat ve saha kontrolluğu ve yönetimi ile işletmeye alma hizmetlerine kadar her türlü konuda faaliyet göstermektedir.

EMAY, üstlendiği projelerinde

 • ekonomik / maliyet-etkin,
 • modern,
 • emniyetli,
 • estetik,
 • çevreye duyarlı,
 • sürdürülebilir,
 • son kullanıcıları düşünen yaratıcı (innovative) ve etkin

çözümler üreterek en yüksek kalitede, zamanında ve bütçesinde gerçekleştirdiği hizmetleri ile işveren ve müşteri memnuniyetini en ön planda tutmaktadır.

LİMAN VE DENİZ YAPILARI

LİMAN VE DENİZ YAPILARI

EMAY, aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında limanlar ve deniz yapılarının planlaması, tasarımı ve proje uygulama hizmetleri konusunda hizmet sunmak ve ulaştırma alanındaki referans projeleri arasına limanlar ve deniz yapıları projeleri de eklemek amacındadır :

 • Limanlar, İskeleler ve Barınaklar
  • Marinalar
  • Rıhtımlar
  • Mendirekler
  • Dalgakıranlar
 • Deniz Terminalleri
  • Yolcu Terminalleri
  • Konteyner ve Kargo Terminalleri
  • Ro-Ro ve Demiryolu Feribot Terminalleri
  • Likit Yük Terminalleri
 • Kıyı Yapıları
 • Gemi Çarpma Yapıları
 • Özel Deniz Yapıları

EMAY bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile limanlar ve deniz yapıları projelerinin ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hizmeti sunmaktadır :

  

HAVAALANLARI

HAVAALANLARI

EMAY, aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında havaalanları ve ilgili tesislerinin planlaması, tasarımı ve proje uygulama hizmetleri konusunda hizmet sunmak ve ulaştırma alanındaki referans projeleri arasına havaalanı projeleri de eklemek amacındadır :

  

TÜNELLER

TÜNELLER

EMAY, tünellerin planlaması, tasarımı ve proje uygulama hizmetleri konusunda geniş bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir. EMAY, aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında tünellerle ilgili hizmet sunmaktadır :

 • Karayolu Tünelleri
 • Raylı Sistem Tünelleri (İstasyon Yapıları dahil)
 • Kentsel Toplu Taşıma Sistemi Tünelleri
 • Su ve Atık Su Tünelleri

EMAY, sert kayadan en zayıf (yumuşak) zemine kadar her türlü zemin koşullarında aşağıda listelenen farklı tiplerde tünellerle ilgili çalışmalar yapmaktadır :

 • Aç-Kapa Tüneller
 • Kapa-Aç Tüneller
 • Delme-Patlatma Tüneller (NATM veya TBM)
 • Altyapı Tünelleri
 • Yeraltı Yapıları
 • Portal ve Giriş Yapıları
 • Şaft Yapıları (Geçici / Kalıcı Ulaşım, Acil Durum, Havalandırma)

Sunduğumuz hizmetler kapsam olarak basit etüd ve değerlendirmelerden karmaşık çok disiplinli çalışmalara kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. Bunlar aşağıdakileri içermektedir :

  

KÖPRÜLER VE VİYADÜKLER

KÖPRÜLER VE VİYADÜKLER

EMAY, köprüler ve viyadüklerin planlaması, tasarımı ve proje uygulama hizmetleri konusunda geniş bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir. EMAY, aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında köprüler ve viyadüklerle ilgili hizmet sunmaktadır :

 • Karayolu Viyadükleri ve Köprüleri (Katlı Kavşaklar, Alt/Üstgeçitler, Su Geçişleri dahil)
 • Raylı Sistem Viyadükleri ve Köprüleri (Alt/Üstgeçitler, Su Geçişleri dahil)
 • Kentsel Toplu Taşıma Sistemi Köprüleri (Yaya dahil)

EMAY, tamamladığı yüzlerce köprü ve viyadük tasarımı ile Türkiye’de en tecrübeli firma olma özelliğini taşımaktadır. EMAY, aşağıda listelenen farklı tiplerde köprüler ve viyadüklerle ilgili çalışmalar yapmaktadır :

 • Betonarme
 • Öngermeli Beton (Ön-Çekim veya Ard-Çekim)
 • Çelik
 • Kablo Kablo Destekli
 • Segmental

Sunduğumuz hizmetler kapsam olarak basit etüd ve değerlendirmelerden karmaşık çok disiplinli çalışmalara kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. Bunlar aşağıdakileri içermektedir :

  

KENTSEL TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ

KENTSEL TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ

EMAY, kentsel toplu taşıma sistemlerinin planlaması, tasarımı ve proje uygulama hizmetleri konusunda geniş bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir. EMAY, kentsel toplu taşıma sistemleri kapsamında aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında hizmet sunmaktadır :

 • Tercihli (Tahsisli) Otobüs Yolu Sistemleri (Metrobüs)
 • Yaya ve Bisiklet Yolları
 • Birden Çok Taşıma Türü Kullanımı (intermodal)
 • İstasyon, Depo ve Bakım Tesisleri

EMAY, özellikle kentiçi tercihli otobüs yolu sistemleri tasarımı konusunda Türkiye’de tek tecrübe sahibi firma olma özelliğini taşımaktadır. EMAY işverenlerinin talep ettiği spesifik ulaşım gereksinimlerini karşılayacak özgün, sürdürülebilir ve entegre çözümler üretmektedir.

EMAY, bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile kentsel toplu taşıma sistemi projelerinin ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hizmeti sunmaktadır :

     

RAYLI SİSTEMLER

RAYLI SİSTEMLER

EMAY, raylı sistemlerin planlaması, tasarımı ve proje uygulama hizmetleri konusunda geniş bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir. EMAY, raylı sistemler kapsamında aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında hizmet sunmaktadır :

 • Tramvay Sistemleri
 • Hafif Raylı Sistemler
 • Metrolar
 • Banliyö Hatları
 • Şehirlerarası ve Bölgesel (Konvansiyonel) Demiryolları (Yolcu ve Yük için)
 • Yüksek Hızlı Demiryolu Sistemleri
 • Gar ve İstasyon Yapıları
 • Depo ve İşletme / Bakım Tesisleri

EMAY, bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile raylı sistem projelerinin ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hizmeti sunmaktadır :

  

KARAYOLLARI

KARAYOLLARI

EMAY, karayolları planlaması, tasarımı ve proje uygulama hizmetleri konusunda geniş bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir. EMAY, karayolları kapsamında aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında hizmet sunmaktadır :

 • Şehiriçi Karayolu Sistemleri
 • Şehirlerarası Karayolu Sistemleri (Devlet ve İl Yolu)
 • Otoyollar
 • Bağlantı Yolları
 • Kavşaklar
 • Servis Alanları (Ücret Toplama, Park, Hizmet ve Bakım Tesisleri)

EMAY, bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile karayolu projelerinin ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hizmeti sunmaktadır :