TEKNİK ŞARTNAMELER İHALE DOKÜMANLARI HAZIRLANMASI

EMAY, işveren ve müşterilerinin yatırım projelerinin bütçesi içinde, zamanında ve en yüksek kalitede hayata geçirilmesi sırasında ihtiyaç duydukları en uygun tedarikçiler ve yüklenicilerin seçimi amacıyla ihale ve sözleşme imzalama süreçleri ile ilgili her türlü hizmeti sunmaktadır. Bu süreçlerin projelerin başarısında önemli ve anahtar bir aşama olduğunun bilinciyle, uzmanlarımız güncel yerel ve/veya uluslararası (FIDIC, vb.) standartları ve yöntemleri kullanarak aşağıda sıralanan konularda çalışmalar yapmaktadır :

  • İhale Stratejisinin Belirlenmesi ve Yürütülmesi
  • İş Paketlerinin Belirlenmesi
  • İş Paketlerine ilişkin Bütçe ve İş Programının Hazırlanması ve İhale Süreci Boyunca Takibi
  • İhale Takviminin Belirlenmesi ve Takibi
  • İşveren / Müşteri Görüşleri Doğrultusunda Önemli Teknik, Ticari ve Hukuki Hususların Tespiti
  • İş Paketleri için Ön Yeterlik / İhale Dokümanları, Metraj / Keşif ve Teknik Şartnamelerin Hazırlanması

  • Ön Yeterlik / İhale Süreçlerinin (Davet, Soru/Cevap, Değerlendirme) Yönetimi
  • Sözleşme Dosyasının İmzaya Hazırlanması
  • Tedarikçi / Yüklenici Seçimi Yapıldıktan Sonra Sözleşmenin Yürülüğe Girmesine Kadar Olan Sürecin Yönetilmesi

EMAY, yukarıda açıklanan hizmetlerin ön bileşeni olan Mimari ve Mühendislik Tasarımı hizmetleri ile ard bileşeni olan Proje Uygulama Hizmetlerini, işveren ve müşterilerinin başka bir kaynağa ihtiyacı olmayacak şekilde, bir paket halinde sunabilmektedir.