PROGRAM / PROJE YÖNETİMİ

 EMAY, hem kamu hem de özel sektörde faaliyet gösteren işveren ve müşterilerinin farklı Faaliyet Alanlarındaki projelerinin
 • belirlenen ve onaylanan Kapsam dahilinde,
 • onaylanan İş programının içinde,
 • onaylanan Bütçenin içinde ve
 • tüm proje paydaşlarının memnuniyeti ile

tamamlanması halinde başarılı olacağı ve yukarıda sayılan sacayaklarının dengeli olmasının projelerin Kalitesini beraberinde getirdiği bilinciyle Proje Yönetimi süreçlerini tüm bilgi alanlarında Proje Yaşam Döngüsü boyunca hayata geçirmektedir.

EMAY, üstlendiği projelerde Proje Yönetimi’nin temel ilkeleri olan

 • proje yönetim teknikleri ve araçlarının standart bir metodoloji dahilinde ve entegre bir şekilde uygulanması,

 • yönetim bilgi birikimine, deneyime ve gerekli becerilere sahip lider özellikli proje yöneticilerine sahip olunması,

 • yönetimin, projenin tüm boyutlarını ve aşamalarını kapsayacak şekilde ve projenin yaşam döngüsü boyunca devamının sağlanmasını

şirket felsefesi olarak benimsemiş ve organizasyonunu bu kültüre uygun olarak yapılandırmıştır. EMAY’ın yönetim faaliyetleri “Proje Yönetimi Bilgi Alanları”nın tümünü kapsamaktadır :

 • Kapsam Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Maliyet Yönetimi
 • Tedarik ve Sözleşme Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Entegrasyon Yönetimi
 • İletişim ve Dokümantasyon Yönetimi

EMAY, yukarıda sıralanan yönetim faaliyetlerini yürürlükteki yasal mevzuat, tüzükler, yönetmelikler, standartlar, şartnameler ve uluslararası kabul görmüş teknik ve uygulamalara uygun olarak yürütmekte olup; ayrıca şirket bünyesinde kullanılmak üzere yönetim faaliyetleri ile ilgili prosedürler geliştirmiş ve ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine dahil etmiştir.

EMAY, yukarıda açıklanan yaklaşımı Proje Planlama ve Hazırlama Hizmetleri, Tasarım ve Arayüz Yönetimi, İnşaat ve Saha Kontrollüğü ve Yönetimi ve Testler, İşletmeye Alma, İşletme ve Bakım, Eğitim Yönetimi ve Desteği kapsamındaki diğer hizmetler ile bütünleşik olarak uygulamakta ve böylelikle işveren ve müşterilerinin “anahtar teslim” çözüm ortağı olabilmektedir.

EMAY, karmaşık ve birbiri ile bağlantılı birden çok projeden oluşan yatırımlara program yönetimi anlayışıyla yaklaşmakta ve aşağıda listelenen hizmetleri yürütülmektedir :