HİDROLİK YAPILAR

EMAY aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında hidrolik yapıların planlaması, tasarımı ve proje uygulama hizmetleri konusunda hizmet sunmak ve bu alandaki referans projelerini artırmak amacındadır :

 • Barajlar, Rezervuarlar, Bentler
  • Dolgu Barajlar (Toprak Dolgu, Kaya Dolgu, vb.)

  • Beton Ağırlık Barajları
  • Kemer Barajlar
  • Payandalı Barajlar
 • Taşkın Koruma Yapıları
 • Akarsu Düzenleme
 • Kanallar ve Menfezler

EMAY bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile hidrolik yapı projelerinin ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hizmeti sunmaktadır :