TÜNELLER

TÜNELLER

EMAY, tünellerin planlaması, tasarımı ve proje uygulama hizmetleri konusunda geniş bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir. EMAY, aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında tünellerle ilgili hizmet sunmaktadır :

 • Karayolu Tünelleri
 • Raylı Sistem Tünelleri (İstasyon Yapıları dahil)
 • Kentsel Toplu Taşıma Sistemi Tünelleri
 • Su ve Atık Su Tünelleri

EMAY, sert kayadan en zayıf (yumuşak) zemine kadar her türlü zemin koşullarında aşağıda listelenen farklı tiplerde tünellerle ilgili çalışmalar yapmaktadır :

 • Aç-Kapa Tüneller
 • Kapa-Aç Tüneller
 • Delme-Patlatma Tüneller (NATM veya TBM)
 • Altyapı Tünelleri
 • Yeraltı Yapıları
 • Portal ve Giriş Yapıları
 • Şaft Yapıları (Geçici / Kalıcı Ulaşım, Acil Durum, Havalandırma)

Sunduğumuz hizmetler kapsam olarak basit etüd ve değerlendirmelerden karmaşık çok disiplinli çalışmalara kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. Bunlar aşağıdakileri içermektedir :