RAYLI SİSTEMLER

RAYLI SİSTEMLER

EMAY, raylı sistemlerin planlaması, tasarımı ve proje uygulama hizmetleri konusunda geniş bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir. EMAY, raylı sistemler kapsamında aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında hizmet sunmaktadır :

  • Tramvay Sistemleri
  • Hafif Raylı Sistemler
  • Metrolar
  • Banliyö Hatları
  • Şehirlerarası ve Bölgesel (Konvansiyonel) Demiryolları (Yolcu ve Yük için)
  • Yüksek Hızlı Demiryolu Sistemleri
  • Gar ve İstasyon Yapıları
  • Depo ve İşletme / Bakım Tesisleri

EMAY, bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile raylı sistem projelerinin ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla her türlü hizmeti sunmaktadır :