Ulaştırma Projelerinde Dijital Dönüşüm: Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)

EMAY

 
İşin Kapsamı:
 
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde etkin zaman/maliyet yönetiminin yapılması, Bakanlık düzeyinde güçlü iletişim stratejilerinin hazırlanması ve hizmet kalitesinin arttırılması hedefleri doğrultusunda EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. olarak yürütmekte olduğumuz “Yatırım Planlama, İzleme ve Program Yönetimi Danışmanlık işi” kapsamında çalışmalarımız bütün hızıyla devam etmektedir. Bu değerli ve öncü projemizde, kurumlar ve paydaşlar arası bilgi alışverişi ve iletişimin projeler seviyesinde güncel teknolojilere uygun ve belirlenmiş standartlar çerçevesinde düzenlenmesi misyonuyla ilgili kurum ve kuruluşların BIM ile birlikte bilgi yönetimi alanında verimliliklerini arttıracak “Proje Yönetim Prosedürleri” ve “BIM Teknik Şartnamesi” belgeleri tarafımızca hazırlanmıştır. 
 
Söz konusu belgeler 09.03.2021 tarihli Bakan yazısıyla ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara  iletilerek bu belgelerin  yapım ihalelerinde uygulama zorunluluğu getirilmiştir. Mevcut standart ve teknolojilerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin yapı kültüründeki kendine özgü ihtiyaçları da dikkate alınarak hazırlanan bu dokümanların, gelişen teknoloji ve endüstri uygulamaları karşısında güncelliğinin korunması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda bu dokümanların revizyonu ile birlikte BIM Uygulama Planı gibi referans kaynakların oluşturulma çalışmaları uzman ekiplerimizce sürdürülmeye devam edilmektedir.
 
Güncel yayınlar bakanlığın ilgili web adresinden takip edilebilir: https://www.uab.gov.tr/stratejik-yonetim