HİZMETLER

HİZMETLER

EMAY ulaştırma, binalar, su, çevre ve enerji faaliyet alanlarında; farklı disiplinlerde ve geniş bir yelpazede tasarım, planlama, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

Sunduğumuz hizmetler, projelerin ilk ortaya çıkış fikrinden ve fizibilite etüdünden başlayarak işletmeye almaya kadar olan tüm proje ömür döngüsü içinde ihtiyaç duyulan hizmetleri kapsamaktadır. Bu sayede EMAY, işveren ve müşterilerinin başka bir kaynağa ihtiyacı olmayacak şekilde, tek elden (single) ve kapsamlı (comprehensive) çözüm ortağı olabilmektedir.


Hizmet alanlarımız

alt hizmet alanları içinde ve dönemleri boyunca sunulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri'ni kapsamaktadır.


 

EMAY’ın işveren ve müşterileri arasında hem yurtiçinde, hem de yurtdışında farklı konularda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşları ile finans kuruluşları yer almaktadır. EMAY işveren ve müşteri ile köklü ve uzun vadeli ilişkiler geliştirerek uzmanlık alanlarında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük ve önemli projelerde hizmet sunmayı ve proje paydaşlarına memnuniyet ve katma değer yaratarak başarılarını sürdürmeyi amaçlamaktadır.

EMAY’ın sunduğu hizmetler ile ilgili daha detaylı bilgi yandaki menü yardımı ile izlenebilmektedir.