Bir Metro İstasyonu Derin Kazısının 3‐Boyutlu ve 2‐Boyutlu Analizleri