ULAŞTIRMA

EMAY ana uzmanlık konusu olan ulaştırma projelerinde aşağıda listelenen alt faaliyet alanlarında hizmet sunmaktadır :

EMAY bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ile projelerin ömür döngüsü içinde yer alan fizibilite etüdünden ulaşım ve trafik planlamasına, tasarımdan ihale süreci hizmetlerine, proje yönetiminden inşaat ve saha kontrolluğu ve yönetimi ile işletmeye alma hizmetlerine kadar her türlü konuda faaliyet göstermektedir.

EMAY üstlendiği projelerinde

  • ekonomik / maliyet-etkin,
  • modern,
  • emniyetli,
  • estetik,
  • çevreye duyarlı,
  • sürdürülebilir,
  • son kullanıcıları düşünen yaratıcı (innovative) ve etkin

çözümler üreterek en yüksek kalitede, zamanında ve bütçesinde gerçekleştirdiği hizmetleri ile işveren ve müşterileri memnuniyetini en ön planda tutmaktadır.

Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. © 2015 - Tüm hakları saklıdır